Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Povinné zverejňovanie

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Dokumenty

 

Sadzobník správnych poplatkov obce Mudrovce (formát PDF, veľkosť 57kB)

Povinne zverejňované informácie obce Mudrovce (formát PDF, veľkosť 51kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2019 - 2021 (formát PDF, veľkosť 42kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2018 - 2020 (formát PDF, veľkosť 42kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2017 - 2019 (formát PDF, veľkosť 74kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2016 - 2018 (formát PDF, veľkosť 74kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2017 (formát PDF, veľkosť 126kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2017 (formát PDF, veľkosť 958kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2016 (formát PDF, veľkosť 126kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2016 (formát PDF, veľkosť 958kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2015 (formát PDF, veľkosť 89kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2015 (formát PDF, veľkosť 780kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2014 (formát PDF, veľkosť 98kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2014 (formát PDF, veľkosť 780kB)
 
free pokerfree poker