Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.comPovinne zverejňované faktúryČíslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma Dátum vystavenia
Stránka 1 z 5
065/2012
FÚRA s.r.o.
spracovanie hlásenia
14,40 €
25.10.2012
002/2012
INPROST spol. s r.o.
predplatné-obec.nov
46,80 €
02.12.2011
001/2012
Združenie miest a obcí Slovenska
členský príspevok
11,25 €
30.11.2011
004/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
25,28 €
15.01.2012
006/2012
AVE Košice s.r.o.
vývoz TKO
66,49 €
15.01.2012
005/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
18,66 €
16.01.2012
003/2012
Východoslovenská energetika a.s.
elektrina-nedoplatok
69,00 €
04.01.2012
008/2012
Východoslovenská energetika a.s.
elektrina
230,00 €
30.01.2012
007/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
24,23 €
27.01.2012
009/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
26,99 €
08.02.2012
010/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
15,00 €
10.02.2012
011/2012
2U s.r.o.
symboly SR
121,32 €
10.02.2012
012/2012
AVE Košice s.r.o.
vývoz TKO
67,84 €
13.02.2012
014/2012
Kecerovský mikroregión
členský príspevok
14,60 €
24.02.2012
013/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
22,08 €
27.02.2012
016/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
25,79 €
09.03.2012
015/2012
FÚRA s.r.o.
vývoz odpadu 02/12
29,64 €
09.03.2012
017/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
17,66 €
13.03.2012
018/2012
Východoslovenská vodárenská spoločnoť, a.s.
vodné
3,02 €
16.03.2012
019/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
75,73 €
26.03.2012
free pokerfree poker